środa, 13 lipca 2016

Soutache jewelry week/ tydzień sutaszowej biżuterii

For a little change, and becouse my friends asks me, I decided that this week will be a soutache week. Till today I made just one pair of earring wchich were supposed to be for me, but you know how it is.... When I see that somebody is amazed and I know that this person will wear it often how can I say no, that's not for sale?  :)

Dla odmiany oraz ze względu na przyjaciół zdecydowałam że ten tydzień będzie tygodniem z sutaszem. Jak na razie mam gotową jedną parę kolczyków, które miały być dla mnie (taki był plan), ale wiecie jak to czasem bywa... Kiedy widzę że komuś świecą się oczy na widok kolczyków i jestem pewna że będzie ją nosić zdecydowanie częściej niż to jak mogłabym powiedzieć że się nie dogadamy? :)


Another earring made in soutache technique. This time in green and yellow. These cabochons with butterflies are amazing. Some time ago I was wandering whever to buy already illustrated cabochons or to make it myself. After some consideration I decided to buy cabochons with illustration. I use it for earrings so I need two with exactly the same motiv.
When You make cabochons by yourself it is more personalized for sure. One day I will try. :)

Kolejne sutaszowe kolczyki. Tym razem w kolorze zielono-kanarkowym.Kaboszony z motylkami, które tu wykorzystałam są wyjątkowo śliczne, a że lato to i na czasie.
Niedawno zastanawiałam się czy robić własne kaboszony czy kupować już z gotowym motywem. Po dłuższych przemyśleniach postanowiłam używać już gotowe. Kaboszony wykorzystuje do kolczyków i dlatego muszą być dokładnie takie same, więc wycinanie motywów z gazet odpada.


Pink...
Różowe...

Blue...
Niebieskie...

poniedziałek, 11 lipca 2016

Earrings with crystals/ kolczyki z kryształkami

Recently there are more and more rivolis avaible on the market. Some are made of crystal, glass and some are made of something what looks like plastic, there are also some with special cover.
I like when my jewelry spakle gently, when You can notice that it is handmade.
I want to show You how amazing looks rivoli Matubo with czech crystals. I must to admit that I was not convinced to rivoli made of something different than crystal.

Na rynku jest coraz więcej dostępnych koralików rivoli. Niektóre są wykonane z kryształu, szkła, niektóre z czegoś co wygląda jak plastik, są też rivoli pokryte specjalną powłoką.
Lubię kiedy moje biżuteria delikatnie się mieni, przez co widać że została ręcznie wykonana.
Chce Wam porzedstawić mój projekt, w którym wykorzystałam rivoli Matubo oraz czeskie kryształki bicone. Nie byłam wcześniej przekonana do rivoli, które nie są wykonane z kryształu.  Oczywiście zmieniło się wraz z tym projektem :)
niedziela, 10 lipca 2016

Beading Maniac/ Mania Koralikowania

When I start new project it has the priority right. Nothing is more important. 

Kiedy zaczynam nowy projekt ogarnia mnie mania koralikowania. Projekt dostaje status pierwszeństwa. Nie ma wówczas nic ważniejszego.
All duties has to wait unlil the project is over. 

Wszystkie obowiązki muszą poczekać, ustępując pierwszeństwa koralikowej plecionce. 


While beading I don't accept any limitation. Let Your imagination to blossom, combine different beads and play with colors!

Koralikowanie nie ma limitów. Pozwól rozwijać się swojej wyobraźni, łącz różne koraliki i baw się kolorami!
Remember that every beaded project You make is a piece of art. Beading is fun! When I bead I feel like a kid playing on a playgound. :)

Pamiętaj że każda koralikowa praca jaką stworzysz to dzieło sztuki. Koralikowanie jest zabawą. Kiedy tworzę kolejne prace sprawia mi to tyle radości co dziecku plac zabaw :)Nothing can make me stop until the project is done :)
Nic mnie nie zatrzyma przed dokończeniem projektu. :)

Enjoy Your beading time. It's really great fun. :)
Don't worry if from time to time something goes wrong and frustrates You. Well everybody sometimes needs a break. 
You are an artist :)

niedziela, 3 lipca 2016

What does Ergane mean/ Co oznacza słowo Ergane?

Lately I've been asked what  Ergane means.
This word is taken from greek mithology. Is is one of Athena's nicknames. She has the epithet Ergane as the patron of craftsmen and artisans.
Why I decoded it to use?
Well, Greece has a special place in my heart. At my Universuty years I spent in Greece every summer making crafty things such as jewelry or I was painting icons.


Dostaje wiele zapytań odnośnie znaczenia słowa Ergane.
Jest ono zaczerpnięte z greckiej mitologii. To jeden z przydomków Ateny. Jako Ergane uznawana była za patronkę rękodzielników i rzemieślników.
Dlaczego zdecydowałam się na użycie słowa Ergane?
Grecja zajmuje specjalne miejsce w moim sercu. W czasach studenckich spędzałam tam wakacje tworząc biżuterie oraz malując ikony.